De PAR heeft werkgroepen in het leven geroepen voor diverse onderwerpen. Dit bijvoorbeeld naar aanleiding van activiteiten die door de gemeente Waddinxveen georganiseerd worden.
Alle leden van de PAR en de kamers kunnen zich voor deze werkgroepen opgeven. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden.Voor een ieder geldt ook: heeft u vragen of opmerkingen over de in de werkgroepen te behandelen onderwerpen: stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De volgende werkgroepen zijn in de loop der tijd actief geweest of zijn dat nog.:

De Werkgroep Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023
Op 22 augustus 2019 is er een adviesaanvraag gekomen mbt dit onderwerp.
De PAR heeft een werkgroep te geformeerd die zich met dit onderwerp bezig houdt.

De Werkgroep Vervoer 
Deze werkgroep houdt zich bezig met het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) binnen het openbaar vervoer. Dit is een provinciale aangelegenheid.

De Werkgroep Sociaal Domein
De gemeente Waddinxveen heeft zich ten doel gesteld idee├źn op te halen voor het nieuwe beleidskader. De werkgroep is een aantal maal bij elkaar geweest.
Dit heeft geleid tot een advies. Zie hiervoor de adviezen.

De Werkgroep Omgevingsvisie
De PAR heeft op 6 oktober een bijeenkomst georganiseerd over de omgevingsvisie. Dit is een veelomvattend terrein.
De PAR neemt ook deel, waarbij de PAR zich alleen bezighoudt met de onderwerpen die de PAR aangaan.

De Werkgroep Beschermd Wonen
De gemeente wil nieuw beleid ontwikkelen op dit terrein. Dit betreft jongeren, ouderen en gehandicapten.

De Werkgroep Participatie
Waar gaat het om? Al enige tijd wordt er binnen de gemeente nagedacht over een beleidskader rond leefbaarheid. Daarbij gaat het om onder meer het werk van de  wijkplatforms.
Hiervoor wordt nu een leidraad opgesteld. Daarnaast wordt er gewerkt aan een leidraad samenlevingsparticipatie. Dat gaat over betrokkenheid van de samenleving bij gemeentelijk beleid.
Voor beide onderwerpen is er in de maanden oktober en november informatie opgehaald in verschillende bijeenkomsten en met de apps.
Het college heeft in de loop van februari de leidraden vaststellen, welke hebben geleid tot een adviesaanvraag bij de PAR.