De PAR heeft werkgroepen in het leven groepen voor diverse onderwerpen. Dit bijvoorbeeld naar aanleiding van activiteiten die door de gemeente Waddinxveen georganiseerd worden.
Alle leden van de PAR en de kamers kunnen zich voor deze werkgroepen opgeven. Ook niet-leden kunnen zich aanmelden.Voor een ieder geldt ook: heeft u vragen of opmerkingen over de in de werkgroepen te behandelen onderwerpen: stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De volgende werkgroepen zijn momenteel actief:

De Werkgroep Lokaal Gezondheidsbeleid 2020-2023
Op 22 augustus 2019 is er een adviesaanvraag gekomen mbt dit onderwerp.
De PAR is bezig een werkgroep te formeren die uiterlijk 2 oktober een advies zal indienen.

De Werkgroep Vervoer 
Deze werkgroep houdt zich bezig met het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) binnen het openbaar vervoer. Dit is een provinciale aangelegenheid.
Namens de PAR zijn vertegenwoordigd: Bep Vermeij, Henk van Velzen, Piet Grootendorst, Kees Laurense en Aad van Holsteijn.

De Werkgroep Sociaal Domein
De gemeente Waddinxveen heeft zich ten doel gesteld ideeën op te halen voor het nieuwe beleidskader. De werkgroep is een aantal maal bij elkaar geweest.
Dit heeft geleid tot een advies. Zie hiervoor de adviezen.
Namens de PAR zijn vertegenwoordigd: Bram Abels, Erwin Korevaar, Jan de Vries, Henk van Velzen en Aad van Holsteijn.

De Werkgroep Omgevingsvisie
De PAR heeft op 6 oktober een bijeenkomst georganiseerd over de omgevingsvisie. Dit is een veelomvattend terrein.
De PAR neemt ook deel, waarbij de PAR zich alleen bezighoudt met de onderwerpen die de PAR aangaan.
Namens de PAR zijn vertegenwoordigd: Jan de Vries, Els de Groot, Bram Abels, Lottie van den Berg, Simon Langerveld en Aad van Holsteijn. Verder heeft dhr. Gerrit Uitbeijerse zich namens het wijkberaad Zuid-Oost aangemeld om met de PAR mee te denken.

De Werkgroep Beschermd Wonen
De gemeente wil nieuw beleid ontwikkelen op dit terrein. Dit betreft jongeren, ouderen en gehandicapten.
Namens de PAR zijn vertegenwoordigd: Koert Bosgraaf, Bram Abels, Cor Barelds en Aad van Holsteijn.

De Werkgroep Participatie
Waar gaat het om? Al enige tijd wordt er binnen de gemeente nagedacht over een beleidskader rond leefbaarheid. Daarbij gaat het om onder meer het werk van de  wijkplatforms.
Hiervoor wordt nu een leidraad opgesteld. Daarnaast wordt er gewerkt aan een leidraad samenlevingsparticipatie. Dat gaat over betrokkenheid van de samenleving bij gemeentelijk beleid.
Voor beide onderwerpen is er in de maanden oktober en november informatie opgehaald in verschillende bijeenkomsten en met de apps.
Het college heeft in de loop van februari de leidraden vaststellen, welke hebben geleid tot een adviesaanvraag bij de PAR.
De werkgroep bestaat uit de PAR-leden Bram Abels (voorzitter werkgroep), Bep Vermeij, Dit van ’t Spijker en Aad van Holsteijn, aangevuld door Anja Dijkhuizen (voorzitter Wijkplatform Bomenwijk/Groenswaard), Lottie van den Berg (Wijkplatform Bomenwijk/Groenswaard), Marjan Stoffers en Hugo Slootjes (Wijkplatform Zuid–Oost).
Op 22 maart 2019 is dit advies ingediend. Zie ook hier.