De Participatieadviesraad zal zijn adviezen geven vanuit een integrale benadering van de domeinen. De manier waarin dit vormgegeven zal worden, wordt duidelijk in  onderstaande figuur.

bod 5

De Participatieadviesraad bestaat uit 4 kamers, die het gehele Sociale Domein omvatten. Elke kamer heeft 1 of 2 voorzitters.

  • Leefbaarheid, Veiligheid en Wonen
  • Zorg en Welzijn
  • Werk en Inkomen
  • Jeugd Opvoeding en Onderwijs

Samen met een onafhankelijk voorzitter vormen zij de PAR.

Elke kamer bestaat verder uit kamerleden, die een Waddinxveense Maatschappelijke Organisatie kunnen vertegenwoordigen, of zichzelf hebben aangemeld.

Taken van de kamers zijn:

  • in samenwerking met de Participatieadviesraad de gevraagde en ongevraagde adviezen voorbereiden.
  • meedenken met beleidsontwikkeling en controleren van beleidsuitvoering
  • evaluerenvan het afgesproken beleid, vanuit de doelgroepen