De PAR is in het leven geroepen om zich bezig te houden met adviezen.
Vanuit deze pagina zijn de door de PAR opgestelde adviezen in te zien. Indien aanwezig worden ook de reacties op de adviezen getoond.

Om tot goede advisering te komen organiseert de PAR ook bijeenkomsten, of is de PAR vertegenwoordigd op door derden georganiseerde bijeenkomsten.
Regelmatig zijn vertegenwoordigers van de PAR ook voor besprekingen aanwezig op het gemeentehuis.
Soms met gemeenteambtenaren met betrekking tot adviezen, of onderwerpen op beleidsterreinen.
Ook is er regelmatig contact met wethouders en wordt contact gehouden met gemeenteraadsleden.
Van sommige van deze bijeenkomsten is een verslag te zien bij de Verslagen van deze activiteiten.

Hiernaast schuift de PAR soms ook aan in werkgroepen. Dit kunnen werkgroepen zijn die op het verzoek van de gemeente Waddinxveen worden samengsteld, maar ook werkgroepen die hun oorsprong elders hebben.