Op deze pagina vindt een overzicht van alle adviezen die in de loop van de tijd door de PAR zijn gegeven. 

    2024    
44   Leerlingenvervoer   24 mei 2024
43   Huiselijk Geweld en Kindermishandeling   8 jan 2024
         
    2023    
42   Beleidsregels terugvordering en verhaal   4 dec 2023
41   Visie Sociaal Domein 2024-2028   23 okt 2023
40   Onderzoek Evaluatie Minimabeleid   30 sep 2023
39   Kaderdocument Inkoop 2025   15 mei 2023
38   Verordening Sociaal Domein 2023   28 apr 2023
37   Huisvestingsverordening 2023   27 feb 2023
         
    2022    
 36   Consultatiedocument Inkoop Wmo en Jeugd    28 dec 2022
 35   Woonzorgvisie en Uitvoeringsprogramma    09 dec 2022
 34   Ongevraagd advies mantelzorg    11 feb 2022
         
    2021    
33   Beleidsregels Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004   19 mei 2021
32   Aanbesteding Hulpmiddelen   15 mei 2021
31   Regiovisie WMO en Jeugdwet   21 apr 2021
30   Beleidskader Cultuur   06 apr 2021
29   Beleidskader regio Midden Holland Inburgering 2022   23 mrt 2021
         
    2020    
28   Routegebonden en Collectief Vraagafhankelijk Vervoer   24 nov 2020
27   Woonvoorziening Senioren   03 mrt 2020
26   Verordening Sociaal Domein   03 feb 2020
         
    2019    
25   Beleidskader Concessie Openbaar Vervoer   07 nov 2019
24   Lokaal gezondheidsbeleid 2020-2023   02 okt 2019
23   Beleidskader Sociaal Domein 2019 - 2023   26 mrt 2019
23-2   Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023 (vervolg)   16 sep 2019
22   Leidraad Samenlevingsparticipatie   22 mrt 2019
21   Huisvestingsverordening Waddinxveen 2019   28 feb 2019
         
    2018    
20   Beleidsplan Veiligheid Handhaving 2019-2022   02 okt 2018
19   Ongevraagd advies evaluatie re-integratiebeleid   27 jun 2018
18   Detailhandelsstructuurvisie 2018-2028   25 jan 2018
         
    2017    
17   Woonvisie 2018   27 okt 2017
16   Ongevraagd advies Toekomstvisie Waddinxveen 2030   30 aug 2017
15   Transformatie Agenda Sociaal Domein   14 aug 2017
14   Verordening Sociaal Domein   09 aug 2017
13   Notitie Preventie 2017-2018   29 mrt 2017
12   Schuldhulpverlening   06 mrt 2017
11   Gezond GeregelD   02 feb 2017
         
    2016    
10   Advies jeugdbeleid   22 dec 2016
09   Monitor Sociaal Domein   02 dec 2016
08   Toekomstvisie Waddinxveen 2030   08 dec 2016
07   Uitvoeringsplan Vitaal Sportbeleid   05 sep 2016
06   Clientenparticipatie   30 aug 2016
05   Verordening WMO en jeugdhulpverlening   03 aug 2016
04   Herijking Minimabeleid   28 jul 2016
03   Regionaal kader maatschappelijke zorg   19 jun 2016
02   Clienten onderzoek WMO en jeugd   18 apr 2016
01   Onderzoek socialekaart   13 mei 2016