Klik hier voor het laatste nieuws. 

Of hier voor onze laatste nieuwsbrief.

Welkom op de website van de Participatie Adviesraad Sociaal Domein Waddinxveen, afgekort PAR.

De PAR adviseert de gemeente Waddinxveen op het gebied van het Sociale Domein.
Op onze website vindt u informatie over de PAR, over onze activiteiten, adviezen, bijeenkomsten en vergaderingen.

De PAR verzorgt de adviezen die te maken hebben van de volgende terreinen: Jeugd, Opvoeding en Onderwijs / Veiligheid, Leefbaarheid en Wonen / Werk en Inkomen / Zorg en Welzijn.

We werken ook nauw samen met diverse maatschappelijke organisaties, zowel in als buiten Waddinxveen.

Ook burgers zijn van harte welkom om mee te denken, bijvoorbeeld bij specifieke adviesaanvragen waarvoor geldt dat zij menen iets te kunnen toevoegen.  

Natuurlijk kunt u altijd contact met ons opnemen, ook voorbeeld als u vragen of opmerkingen heeft of ons op een andere wijze verder denkt te kunnen helpen.
Zie hiervoor de contactpagina's.