18 september 20:00 Bijeenkomst kamer Leefbaarheid Veiligheid en Wonen in de Kroon

4 september 20:00  Bijeenkomst voor alle kamerleden in de Kroon

Plenaire deel 20:00- 21:00

Een toelichting van Lidewij Bollen en Linn Nordman van de gemeente Waddinxveen, met betrekking
tot het advies Veiligheid en Handhaving.

Vanaf 21:00 wordt er per kamer vergaderd.